Nyheter från FKG

 • 29 mars, 2020
 • Europeiska fordonsindustrin vill starta om

 • Det finns indikationer på att tysk fordonsindustri vill komma igång igen andra eller tredje veckan i april.

  Detta framkom i samband med att CLEPA:s allra senaste medlemsbarometer ”COVID-19 Puls check” lades fram och diskuterades sent på fredagseftermiddagen på ett europeiskt webinar.

  I anslutning till dessa uppgifter väcktes även frågan om att finna en gemensam startpunkt, Exit Corona, som möjliggör en koordinerad uppstart av den europeiska leverantörskedjan.

  – Vecka 18, sista veckan i april, var ett diskussionsförslag runt bordet bland deltagarna, men allt styrs naturligtvis av virusutbrottets härjningar samt nationernas och myndigheternas restriktioner i bekämpningen av det, förklarar Fredrik Sidahl, vd för FKG.

  Enligt studien är den ekonomiska pressen hård på leverantörsföretagen. Det spås genomgående minskad omsättning och sämre lönsamhet, kanske 30 procent, för 2020 bland respondenterna. Utifrån rådande situation, svarsdatum 23-25 mars, tror 70 procent av leverantörerna att de kan återhämta sig inom 12 månader.

  Korttidsarbete är den vanligaste insatsen tillsammans med uppsägning av inhyrd personal för att hantera den minskade efterfrågan. 25 procent spår dock att avskedande av egen personal kan också bli aktuellt.

  När inte hjulen snurrar och kassaflödet nästan uteslutet består av utbetalningar, sprider sig likviditetsproblem bland leverantörerna upp från Sydeuropa, Spanien och Italien, norr ut i virusutbrottets spår.

  Det görs mycket stora nationella stödinsatser för att hålla industrin under armarna. Skattelättnader är den vanligaste statliga insatsen i Europa enligt CLEPA:s ”COVID-19 Puls check.

  Som medlem kan du ta del av hela studien här.