Nyheter från FKG

 • 08 maj, 2020
 • Europeisk fordonsindustrin har antagit gemensam uppförandekod för omstart

 • Med gemensamma krafter har den europeiska fordonsindustrin, företrätt av leverantörsorganisationen CLEPA och bilindustriföreningen ACEA, antagit en uppförandekod gemensam och följsam omstart av fordonsproduktionen i Europa.

  – Ett välkommet dokument som innebär att vi med gemensamma krafter kan få hjulen åter rullande på en av de allra viktigaste industrisektorerna inom hela EU, och inte minst i Sverige, förklarar Fordonskomponentgruppens, FKG:s, vd Fredrik Sidahl med anledning av uppförandekoden ”Automotive Industry Code of Business Conduct in view of Covid-19”.

  Automotivesektorn är ett komplicerat och djupt integrerat ekosystem där det nuvarande stilleståndet inte bara innebära ekonomiska förluster/skador, utan även förlorad konkurrens- och innovationskraft.

  En framgångsrik återgång från coronakrisen kommer att ställa krav på koordination och delaktighet/öppenhet inom flera led i den komplicerade värdekedjan som fordonstillverkning utgörs av. Detta så att alla länkar kan agera enligt en antagen plan. Den nu antagna uppförandekodens punkter omfattar bland annat hälsa och arbetsmiljö, krav på kommunikation, avtalsmässiga tolkningar samt krav på koordination av omstarten.

  CLEPA välkomnar uppförandekoden.

  – Även om hälsa och säkerhet har högsta prioritet i samhället, är en välkoordinerad och snabb omstart av automotivesektorn av yttersta vikt för att mildra effekterna av Covid-19-krisen för samhället. Den nu gemensamt antagna uppförandekoden kommer att göra verklig skillnad i denna process, säger Sigrid de Vries, generalsekreterare för CLEPA.

  Av samma uppfattning är ACEA:

  – Vi har åtagit oss att komma ur krisen ännu starkare och alla delar i värdekedjan har ett gemensamt ansvar för att hantera sektorns omstart på ett hållbart sätt. Den antagna uppförandekoden ger både tillverkare och leverantörer väsentlig vägledning om den metod som krävs för att övervinna Covid-19-krisen, säger Eric-Mark Huitema, vd för ACEA.

  Den europeiska fordonsindustrin har 13,8 miljoner sysselsatta, direkt och indirekt. För tillfället är 1,1 miljon sysselsatta enbart i fordonstillverkningen permitterade. Något som har omfattande konsekvenser genom hela värdekedjan.

  Läs Clepas Pressrelease HÄR.

  Automotive Industry – Code of Business Conduct COVID-19