Nyheter från FKG

 • 10 maj, 2023
 • Europas leverantörsindustri under lönsamhetspress

 • Leverantörsindustrins lönsamhet, vinstmarginal, och därmed förmåga att följa med i fordonsindustrins omställning lyfts fram i den allra senaste nulägesrapporten ”CLEPA Pulse Check”. Det är den trettonde halvårsvisa rapporten, ”temperaturtagning”, som McKinsey tagit fram åt den europeiska samarbetsorganisationen för fordonsindustrins leverantörer, CLEPA.

  – Med all önskvärd tydlighet visar nulägesbilden att även leverantörerna måste ges utrymme att tjäna pengar för att klara omställningen, säger FKG:s vd, Peter Bryntesson, och fortsätter:
  – Därför kommer vi att driva på kraven på energi-, råvaru- och valutakompensation samt betaltider ytterligare. Detta är ett minimikrav för att hålla nästippen ovanför vattenytan!

  Jämfört med i september förra året, då branschens deppighet nådde en rekordlåg nivå på grund av stigande energi- och materialkostnader, har det skett en betydande förbättring av leverantörernas övergripande utsikter, enligt CLEPA Pulse Check.
  I februari uttryckte 35 procent av leverantörerna positiva utsikter, medan ytterligare 35 procent angav negativa utsikter. Detta är en stark kontrast till september 2022, då häpnadsväckande 70 procent av leverantörerna rapporterade negativa utsikter.

  Trots att 64 procent av leverantörerna förväntar sig intäktstillväxt under 2023 är vinstförväntningarna fortsatt dystra. Detta beror på:

  • Kostnadspress och undertryckta volymer på grund av den pågående halvledarbristen fortsätter att tynga sektorns lönsamhet.
  • Ett betydande antal leverantörer står inför en intensiv marginalpress, där 77 procent av de tillfrågade anger att deras operativa lönsamhetsnivå, vinstmarginal är under 5 procent.

  – Faktum är att ungefär en av fyra leverantörer går med förlust i nuläget, säger Peter Bryntesson och betonar den långsiktiga faran av detta.
  – Det innebär att vi antingen får se utslagning av leverantörer eller en våg av sammanslagningar för att effektivisera verksamheten.
  Han konstaterar också att detta sticker i ögonen på leverantörsindustrin när såväl person- som lastbilstillverkare i Europa presenterar ekonomiska resultat vida över finansmarknadens förväntningar.

  Även leverantörsindustrins långsiktiga investeringsförmåga är under ökande press, och 37 procent av leverantörerna minskar investeringarna medan andra gör sitt yttersta för att upprätthålla FoU-budgetar.
  – Långsiktigt känns inte detta hållbart om leverantörsindustrin ska vara med i omställningen av Europas mobilitets- och transportsystem, avslutar Peter Bryntesson.