Nyheter från FKG

 • 17 januari, 2024
 • Euro 7 klart för beslut medan datalag dröjer

 • Strax före jul nåddes en överenskommelse mellan Europaparlamentet och ministerrådet om nya regler för att skärpa utsläppsnormerna, så kallad Euro-standard, för personbilar och tunga fordon.

  Detta skedde efter att de konservativa grupperna inom parlamentet ville gå fordonstillverkarna till mötes sett till motiverade kostnader för industrin och slutlig effekt. Parlamentarikerna menade bland annat att det är bättre att kostnaderna för det betydligt mer skärpta ursprungsförslaget i stället används till att påskynda omställningen till elektrifiering.

  Enligt det provisoriska avtalet förblir gränsvärden för avgasutsläpp och testvillkor för personbilar och lätta transportbilar oförändrade från de nuvarande Euro 6-standarderna – en urvattning av de mer ambitiösa krav som lades fram i EU-kommissionens ursprungliga och hårdare förslag.
  Partikelföroreningar från däck och bromsar vägs in i den nya Euro 7-standarden, vilket då blir den stora skillnaden mellan Euro 6 respektive Euro 7.

  Mer från Bryssel. Strax före jul genomfördes även en uppvaktning av EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, för att påskynda beslutsprocessen för en sektorsspecifik datalagstiftning kring fordonsdatan.
  Den sektorsspecifika lagstiftningen för fordonsdatan ska ta vid där EU:s Data Services Act och Data Market Act tar slut och säkerställa rättvis tillgång till den för tredje part, som verkstäder och fordonsindustrins leverantörer.

  På central EU-nivå drivs frågan av samarbetsorganisationen Clepa och nio andra organisationer, medan FKG agerar nationellt tillsammans med Svenska Fordonsbranschen, Däckspecialisternas Riksförbund samt M Sverige.
  – I nuläget finns det ett väl utrett och robust förslag till en sektorsspecifik datalagstiftning för fordonsdata på EU-kommissionens bord, men där ligger det alltjämt kvar. Med tanke på att val till Europaparlamentet stundar i vår, vore det bra om lagstiftningen klubbades innan parlamentet går hem, säger Peter Bryntesson, vd FKG.

  Parlamentets sista arbetsvecka är innan påsk, i slutet av mars.