Nyheter från FKG

 • 31 juli, 2019
 • EU kartlägger industriella konsekvenser av autonom körning

 • Omställningen av våra mobilitets- och transportsystem är en samhällsekonomisk utmaning inom EU. Därför har European Investment  Advisory Hub, som är ett investeringsbedömningsorgan inom EU, gett Ricardo Strategic Consulting i uppdrag att göra en studie och analys av vägtransportindustrins potentiella förändringar, av både personlig mobilitet och godstransporter, relaterad till autonom körning och till den kopplade tjänsten.
   
  Fokus för den studie som Ricardo ska utföra åt EU ligger på en snar framtid – 2030.
   
  Hela värdekedjan inom automotive kommer att sättas under luppen samtidigt som nya affärsmodeller, mobilitetstjänster, kommer att analyseras och viktas för att kunna bedöma industriella konsekvenser samt vilka krav som kan komma för att klara denna omställning.
  I slutänden handlar det om kapital och vem eller vilka som ska stå för det.  Europeiska Investeringsbanken är en viktig aktör, men även riskkapital måste till vilket EU-kommissionen har konstaterat i förarbetet.
   
  Fordonsindustrin är en av Europas viktigaste industrisektorer sett till omsättning och sysselsättning. Den representerar inte mindre än 12 miljoner direkta eller indirekta arbetstillfällen, vilket motsvarar 5,6 procent av EU:s samlade arbetskraft. Sektorn är även drivande inom branschöverskridande teknikutveckling och innovation.
   
  I början av 2020 kommer ett första utkast av analysen att ligga framme från Ricardo.