Nyheter från FKG

 • 20 september, 2023
 • EU inför CO2-beskattning av importerade varor

 • 1 oktober påbörjar EU arbetet med att införa CO2-beskattning av importvaror. Främst berörs införsel av CO2-intensiva produkter av järn, stål och aluminium med krav på innehållsdeklaration av CO2. Från 2026 tas en skatt, tull, ut.

  Beslutet klubbades i Europaparlamentet under Sveriges nyligen avslutade EU-ordförandeskap.
  Införandet av koldioxidskatt är en del av gränsjusteringsmekanismen för koldioxid, CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), och ett styrmedel för att EU ska nå sina mål för hållbar utveckling och minskade koldioxidutsläpp, enligt EU:s klimatpaket ”Fit for 55”.
  – Införandet av CO2-skatt kommer att gynna leverantörer som redan ligger långt framme inom CO2-reduktion. Vårt branschprojekt inom CO2-beräkning ligger rätt samtidigt som intresset för närproducerat borde öka inom EU när det blir dyrare att importera CO2-intensiva varor, säger FKG:s Peter Bryntesson.

  Den 1 oktober 2023 inleds övergångsperioden för CBAM med rapporteringskrav kvartalsvis till EU:s CBAM-system av CO2-utsläppet, medan skatten vid införseln tas ut först 1 januari 2026. Allt kommer att ske etappvis.
  Det som ska rapporteras är bland annat kvantiteten för varje typ av vara som importerats, den faktiska totala utsläppsmängden för dessa varor samt den totala mängden indirekta utsläpp som genererats.
  Förfarandet är inte helt obekant för många leverantörer, men nu är det importgodset som ska deklareras.

  Läs mer här!