Nyheter från FKG

 • 25 april, 2023
 • EU-förslag för att möta upp USA:s IRA-budget

 • EU-kommissionen har lagt fram ett första förslag till en förordning som ska vara grunden till ett industriellt klimatpaket för att möta upp USA:s klimatomställningsbudget Inflation Reduction Act, IRA. 

  I nuläget befinner sig förslaget, kallat Net Zero Industry Act, ute på remiss hos medlemsstaterna. Precis som med IRA är syftet att uppmuntra och driva på klimatsmarta investeringar inom det industriella ekosystemet.
  – EU ligger efter både Kina och USA. Därför är alla ”actions” av godo, säger FKG:s Peter Bryntesson som påbörjat FKG:s svar på den remiss som gått ut från regeringskansliet med anledning av EU-kommissionens förslag.

  FKG har tidigare genomfört ett seminarium kring USA:s Inflation Reduction Act. Förmodligen kommer även svensk fordonsindustri att påverkas av den. Framför allt kommer den att påverkas sett till framtida investeringar som kan styras till den Nordamerikanska kontinenten. Detta för att konkurrensmässigt dra nytta av IRA-budgetens villkor.

  Kristina Boo, Business development director battery foil Gränges, var en av deltagarna på FKG:s seminarium.
  – Det är väldigt bra att ha den här typen av genomgångar eftersom det kan vara svårnavigerat för företag, säger Kristina Boo och fortsätter:
  – Eftersom vi har produktionsenheter i både Asien, Europa och USA så påverkas vi på olika plan av de program som nu introduceras i USA. Det ska också bli intressant att se om och när EU ger tydliga besked om eventuella liknande paket i Europa.

  Jämfört med den Green Deal som EU presenterade 2019 är den nu föreslagna förordningen Net Zero Industry Act betydligt konkretare som industriellt stödpaket:

  • Solceller och solvärme
  • Vindkraft på land och förnybar energi till havs
  • Batterier och förvaring
  • Värmepumpar och bergvärme
  • Elektrolyser och bränsleceller
  • Biogas/biometan
  • Kolavskiljning, utnyttjande och lagring, nätteknik
  • Hållbara alternativa bränslen
  • Avancerad teknik för att producera energi från kärnkraftsprocesser med minimalt avfall från bränslecykeln
  • Små modulära reaktorer
  • Relaterade bästa bränslen

  Senast 5 maj ska FKG ha gett sitt remissvar till regeringen som i sin tur återkopplar till EU-kommissionen.