Nyheter från FKG

 • 16 mars, 2022
 • EU positiv till sektorsspecifik lagstiftning för fordonsdatan

 • Dragkampen om den kund- och fordonsgenererade datan fortsätter. Efter rond 1 i Bryssel och Strasbourg är det övertag för tredje part – bilverkstäder, leverantörer av bildelar och tillbehör samt konsumenterna.

  Konstellationen, som kallas för AFCAR, har lagt fram ett förslag till en sektorsspecifik lagstiftning kring fordonsdatan istället för att den skulle falla under EU:s nya Data Services Act respektive Data Markets Act. AFCAR har även presenterat tekniska molnbaserade lösningar för att säkerställa åtkomst till fordonets digitala innehåll i realtid för behöriga operatörer.

  Det är ett förslag som vunnit gehör hos EU:s digitaliseringskommissionär Margarethe Vestager. Den danska kommissionären har dessutom surnat till rejält sedan ACEA och Stellantis gemensamt försökt påverka EU:s industrikommissionär Thierry Breton i frågan innan jul. I januari gjorde dessutom en konstellation bestående av ACEA, tyska fordonstillverkare och Tier 1-leverantörer inom VDA ett förnyat försök, vilket innehöll ett konkret förslag med dataåtkomst i fyra nivåer.

  Stridbara Margarethe Vestager är känd för sin kamp mot den dominans som techjättar som Google, Apple, Facebook, Amazon och Microsoft utövar, utifrån risken för missbruk av dominerande ställning. Således skulle hon förmodligen aldrig tillåta att fordonstillverkare (eller andra tillverkare av apparater som genererar kunddata) får suveränitet över den data som kunder och fordon genererar. Försöken att runda henne har förmodligen drivit på hennes ställningstagande för AFCAR-alternativet, enligt nyhetstjänsten Politico.

  Den europeiska samarbetsorganisationen för leverantörsindustrin, CLEPA, välkomnar förslaget om en sektorsspecifik datalagstiftning avseenden digital information såväl ut som in i fordon. Målsättningen är att lagen ska träda i kraft senast april 2024.