Nyheter från FKG

 • 15 februari, 2023
 • EU får inte bromsa sektorsspecifik datalagstiftning för motorfordon

 • Frågan om rätten till den fordons- och kundgenererade datan accelererar i kvadrat. Detta efter att EU-kommissionen bromsat utredningen av ett förslaget om en till EU:s DataAct kompletterande och sektorsspecifik datalagstiftning för motorfordon. En lagstiftning som stärker tredje parts rättigheter. 

  Den europeiska leverantörsorganisationen, CLEPA, tillhör skaran av fordonsbranschorganisationer som i dagarna reagerat över att EU-kommissionen lagt i parkeringsbromsen för utredningen av den sektorsspecifika datalagstiftningen.
  Såväl innovationskraft som konkurrens skulle skadas om inte en sektorsspecifik datalagstiftning presenterades tämligen omgående helst under Q2 2023, menar ett oroligt CLEPA som vill att EU ska lossa handbromsen.

  Frågan om bilens digitala innehåll, det nya svarta guldet, är så pass känslig att den splittrat europeisk fordonsindustri. Växande fordonskoncernen Stellantis med Fiat, Chrysler, PSA, Opel med flera varumärken har inte bara lämnat den europeiska bilindustriföreningen ACEA, utan riktar även förödande kritik mot föreningen för att den är för tillmötesgående inför EU-kommissionen sett till bland annat datalagstiftning och strategier för elektrifiering.

  Stellantis har ett klart ställningstagande: den fordons- och kundgenerade datan tillhör fordonstillverkaren och i med det också rätten att kommersiellt exploatera den.
  För lite mer än ett år sedan tillkännagav de ett partnerskap med Amazon och sa att de planerade vinster på upp till 20 miljarder euro till 2030 på programvaruaktiverade fordon.

  FKG står bakom CLEPA:s ställningstagande för en sektorsspecifik datalagstiftning för motorfordon.

  CLEPA:s position paper.