Nyheter från FKG

 • 22 december, 2022
 • Ett tufft år – men med hyggliga volymer

 • Gabriella Virdarson.

  Fortsatt halvledarbrist, inflation och krig i Ukraina – året som gick var allt annat än vad branschen hade i utsikt när pandemin började lägga sig efter två jobbiga år.
  – Mycket ställdes på ända, säger Gabriella Virdarson, FKG.

  Efter hösten 2021, när allt fler blev vaccinerade, verkade världen redo att börja hämta upp igen efter pandemin. Vid förra nyårsfirandet såg vi en värld där bokningar av resor, konserter och idrottsevenemang började komma igång, och även leveranskedjorna kändes plötsligt lite mer stabila. Men respiten blev kort.
  – När Ryssland gick in i Ukraina den 24 februari vaknade vi upp till ett Europa med nya utmaningar, säger Gabriella Virdarson.

  Importskugga i öst
  Förutom att halvledarbristen fortsatte att vara problematisk blev en rad andra råmaterial svårare att få tag på när både Ryssland och Ukraina hamnade i importskugga. Dessutom tornade omedelbart de ryska gasleveranserna upp sig som ett påtryckningsmedel, med en europeisk energikris som följd. För FKG:s medlemmar innebar de skenande råvaru- och energipriserna problem.
  – Bland annat har vi ju sett att många har haft det svårt att kompensera sig för ökade omkostnader mot sina kunder, säger Gabriella Virdarson.
  Tuffare villkor helt enkelt. Dessutom satte händelserna fart på både räntor och inflation.
  I Sverige hade vi riksdagsval i september, vilket också bidrog till att förändra spelplanen. Efter ett beslut i november togs exempelvis elbilssubventionerna bort.
  – Alla förstod att subventionerna inte skulle finnas där för evigt. Men att det skulle ta 18 timmar från beslut till genomförande kändes lite väl snabbt marscherat. En annan sak som alltid inträffar vid ett regeringsskifte, innan alla nya ministrar kommit in i sina roller, är att det är svårt att få kontakt med politikerna.

  Omställningen går framåt
  Men trots alla utmaningar, det finns även bra saker att lyfta fram från 2022. Gabriella Virdarson nämner bland annat att två tredjedelar av medlemsföretagen numera är med i matchen när det gäller att ställa om produktionen mot elektriska drivlinor.
  – En mycket positiv utveckling. Sedan vill jag också framhålla att det trots alla problem och störningar under 2022 ändå har varit ett år då det gått väldigt bra för många, med relativt höga volymer.
  Även på FKG har saker förändrat sig. Mångårige vd:n Fredrik Sidahl gick i pension under sommaren och Peter Bryntesson, även han med ett flertal år bakom sig i organisationen, axlade manteln. Nu siktar FKG på att fortsätta att utveckla sin organisation.
  – Ja, det finns hela tiden saker att jobba med, och vi ska bli ännu vassare, säger Gabriella Virdarson.

  Foton i kollaget: Zero Take – Unsplash, Yevhen Timofeev – Pexels, Sara Kurfess – Unsplash och Kwon Junho, Unsplash.