Nyheter från FKG

 • Ett steg närmare för testbädd till eldrivna fordon

 • En dryg halvmiljard från Energimyndigheten. Det är pengar som gör att Swedish Electric Transport Laboratory (SEEL) – det testcenter för eldrivna fordon som planeras mitt i automotive-klustret på Lindholmen i Göteborg – nu börjar lämna idéstadiet och närma sig verklighet.

  Arbetet med att få till labbet drogs igång 2017. Och det är tänkt att det ska vara i full drift 2023.
  Det är det statliga forskningsinstitutet RISE och Chalmers tekniska högskola som driver projektet, på uppdrag av svenska regeringen.
  – Det har goda förutsättningar att bli en världsledande testanläggning för elektromobilitet säger Pia Sandvik, VD på RISE.
  SEEL är ett projekt som lovordats av fordonsindustrin. Tanken är att fylla olika kunskapsluckor som identifierats när det gäller eldrivna fordon. Det blir ett forum för att testa nya koncept och dra nya erfarenheter som kan förmedlas ut till bilindustrin, även flyget och fartygsindustrin är i fokus.
  När det offentliggjordes att projektet skulle få sin huvudsakliga hemvist på Lindholmen sa bland andra Lars Stenqvist, teknisk direktör på AB Volvo, att det ”kommer att hjälpa oss, och Sverige, att vara fortsatt ledande i utvecklingen av fordon och system för klimatneutrala transporter.”
  Men SEEL riktar sig inte enbart till branschens jättar, även små och medelstora företag kommer att kunna vara med. Dessutom ska forskare vid högskolor, universitet och forskningsinstitut att få tillgång till en avancerad forskningsinfrastruktur på centret.
  Det är inte heller en exklusivt svensk angelägenhet. I december godkände EU-kommissionen att det statliga stödet i Sverige sker inom ramen för IPCEI (Important Projects of Common European Interst) – ett forum för projekt där det finns ett gemensamt intresse för länderna inom EU. Sju av delstaterna är direkt inblandad. SEEL kommer att att ha 3,2 miljarder euro i statliga stöd euro till förfogande. Till det kommer medel från näringslivet.
  SEEL:s placering på Lindholmen gör att de blir grannar till FKG.
  – De ligger några hundra meter bort, det tar bara fem minuter att gå, säger Peter Bryntesson, senior advisor på FKG.
  Han tycker att SEEL är ett utmärkt projekt.
  – Precis den här typen av satsningar är vad som behövs för att snabbt komma vidare med branschens transformation. Saken har ju även ställts lite på sin spets nu med corona-krisen, med idéer om det offentliga i olika länder ska gå ställa om sina fordonsflottor till nya drivlinor, säger han.
  Tanken är att stödja industrin och samtidigt snabbare komma fram med en omställning av transportsektorn.
  – Det enda man skulle ha kunnat önska är väl att projekt av det här slaget hade kommit igång ännu snabbare, säger Peter Bryntesson.

  Bild: Avgörande steg. Projektet SEEL är ett uppdrag från svenska regeringen – en del i det strategiska arbetet för att Sverige ska bli ledande inom testbäddar för eldrivna fordon. Nu har det blivit klart att projektet får stöd från Energimyndigheten på 575 miljoner kronor.