Nyheter från FKG

 • 31 december, 2021
 • Ett hållbart arbete med CO2 för en konkurrenskraftig och världsledande industri

 • När skall vi börja tala om Scope 3 och på riktigt skapa en konkurrensfördel för den svenska leverantören?

  Den 9 december arrangerade FKG ett seminarium, tillsammans med medlemsföretaget AGES Industri och deras CEO Anders Magnusson.

  AGES arbetar för att öka medvetenheten kring CO2 och hur man som underleverantör kan vända detta till sin fördel. De har själva kommit långt i arbetet och tryckte under seminariet den 9e på vikten av att vi alla behöver göra detta tillsammans. Om vi lyckas med det kommer vi känna oss tryggare i förhandling med kunder, vi kommer själva kunna ställa högre krav, och vi kommer få en fantastisk svensk USP.

  Att jobba hållbart, framförallt med fokus på att reducera sina CO2 utsläpp, är något som har fått mer och mer uppmärksamhet och fokus i vår industri det senaste året. Detta har dels sin grund i de internationella och nationella mål som satts upp om ett mer fossilfritt samhälle, men framförallt för att media och konsumenter på senare tid har fått upp ögonen för hur mycket CO2 som faktiskt släpps ut av Svenska företag. 

  Fordonsindustrins OEM:er marknadsför sig med fina budskap som utan en faktabaserad jämförelse verkar jättebra, samtidigt som de faller i granskningar gällande deras redovisade CO2 utsläpp. Faktum är att svenska företag släpper ut lika mycket CO2 som 100 miljoner människor, något som vi med lite kunskap och arbete kan reducera rejält.

  Det stora problemet är att många pratar om CO2 som ett lokalt problem. Man missar att involvera Scope 3 i greenhouse gas protocol (GHG) i sin redovisning och i många fall ens i tanken (Scope 3 innefattar tillverkning av komponenter och material tidigare i kedjan, alltså inte i ens egen fabrik, vilket ofta står för en stor del av totalen). Men att strunta i Scope 3 är samma sak som att hålla på med greenwashing. 

  Vad vi gör lokalt i Sverige har egentligen en väldigt liten påverkan miljömässigt, men vi är ansvariga för hela våra leverantörskedjor.

  I Sverige kan vi inte skapa oss konkurrenskraft genom t.ex. billig arbetskraft som vissa av våra stora konkurrenter typ Polen och Kina. Men i Sverige har vi något som de inte har – vi har tillgång till ren el. Globalt så ligger Sverige i topp 3 när det gäller lägst utsläpp av CO2 per producerad kilowattimme. Ren el är egentligen den enda stora fördelen vi har, och det är något vi måste bli bättre på att ta till vara på. Under seminariet så berättade Anders att AGES t.ex. sänkte sina CO2 utsläpp med 40% när de tog beslut om att bara köpa förnyelsebar energi. Om vi kan reducera vår CO2 påverkan och bli bäst enligt GHG så har vi i Sverige en fantastiskt bra USP. Om man jobbar flitigt med GHG och använder sig av 100% återvunnen aluminium så kan den produkten från Sverige landa hos kund med ett CO2 avtryck på runt 1,3 kg. Motsvarande för ovan nämnda länder med sämre el och inte lika stor andel återvunnen aluminium landar någonstans på 12-15 gånger större CO2 avtryck.* Det är en väldigt stor skillnad och konkurrenskraft.

  Om våra kunder inte räknar med scope 3 uppströms, d.v.s. inte tar med sina leverantörers CO2 belastning, då blir det väldigt svårt att motivera att vi alla skall arbeta mot ett gemensamt mål. Argumenten som uppkommer, t.ex. att den förnyelsebara elen inte räcker till är precis det som gör det så viktigt att samla in data och fakta för att vi tillsammans ska kunna fatta beslut, förstå konsekvenser och driva arbetet proaktivt istället för reaktivt.

  Så hur börjar man? För att citera Anders om just det: ” Vi som underleverantörer måste ta vårt ansvar och stötta våra kunder i denna omställning, och då handlar det om att bygga det på fakta”. Ett bra första steg är att analysera kundens förväntan. Om inte din direkta kund, varför inte se till dig själv. Vad är din förväntan som slutkund? Vad kommer slutkundernas förväntan att vara framåt? Sedan är det viktigt att analysera sin egen påverkan, det är de beslut vi tar tillsammans med kunder och leverantörer gällande leverantörskedjan, materialval och placering av produktion som påverkar, och då med en omgående effekt. Viktigt är att basera krav, löften och marknadsföring på fakta, att vara påläst och driven i sitt arbete. Med den inställningen kan jobbet från 0 till 100 ta ungefär ett år, menar Anders Magnusson.

  Det som är bra för svensk industri, det är bra för individuella företag. Det är viktigt att tänka och agera globalt, inte bara lokalt om vi vill lämna en värld efter oss som vi kan vara stolta över. Om Sverige internationellt kan bli kända för en unikt låg CO2 påverkan enligt alla Scope i GHG, då finns goda chanser till att bli en världsledande industri.

   

  Vill du se seminariet med Anders Magnusson i sin helhet? Klicka HÄR. (Observera att du måste vara inloggad som medlem).

  *I denna jämförelse är det landets elmix inräknat, inkluderat CO2 belastningen av den globala återvinningen av aluminium, transporter från de länderna till Sverige och även inkluderat viss  andel som går med flyg. Alltså, Elmix, material och transporter.