Nyheter från FKG

 • 22 november, 2020
 • ”Ett bra team omfamnar skillnader”

 • Jenny Elfsberg har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom Volvokoncernen och hon delar gärna med sig av sina tankar kring ledarskap.

  – Bli den chef du själv skulle vilja ha. Jag vill att de som haft mig som chef ska se tillbaka på den tiden som meningsfull, både för teamet och på ett personligt plan.

  Jenny Elfsberg började som ny chef för Innovationsledning på Vinnova i augusti 2020. Som avdelningschef ansvarar hon för Vinnovas insatser inom innovationsledning, bland annat styrning och organisering av innovationsverksamhet och kopplingen mellan innovation, affärer och hållbarhet samt ingår i myndighetens verksledningsgrupp.

  – Det är roligt och väldigt annorlunda mot vad jag gjort tidigare. Att arbeta med den här formen av myndighetsutövning och fördelning av skattefinansierade medel till olika projekt kräver noggranna övervägningar, allt måste vara transparant och rättvist. Det innebär att varje beslut är väl genomtänkt för att det ska vara långsiktigt bra för Sverige. Man vrider och vänder på allting och för en intellektuell, evidensbaserad konversation kring varje fråga. Det blir en nödvändig långsamhet, med fokus på att skapa en gemensam förståelse innan man agerar, som är lite ovan för mig som kommer från näringslivet.

  Jenny Elfsberg kommer närmast från Innovation Lab på Volvo Group Connected Solutions, där hon varit chef för verksamheten i Silicon Valley.

  – Jag vill verkligen uppmuntra alla att testa olika sektorer och röra sig i gränslandet mellan akademi, industri och det statliga. Alla dessa parter är ju symbiotiskt beroende av varandra och behöver samverka för en hållbar framtid.

  Just nätverkande är något som Jenny brinner för i sitt ledarskap och något som kan ge ny energi och nya infallsvinklar.

  – Om man endast fokuserar på det interna arbetet så blir man väldigt färgad av den egna organisationen. Det är viktigt att kunna jämföra sina idéer och tankar med andra kompetenser och ur andra organisationers perspektiv, säger Jenny Elfsberg.

  Ur ett regionalt perspektiv kan det vara särskilt gynnsamt med nätverkande när man till exempel vill driva en övergripande förändring och påverka många olika aktörer samtidigt eller om man behöver rekrytera.

  – Det tar energi att leda och det gäller att hitta sina energikällor. Genom att nätverka kan du dela dina utmaningar med andra och hitta genvägar. För att kunna driva stora frågor som till exempel hållbarhet så krävs det att vi uthålligt agerar tillsammans.

  När det gäller teamet inom den egna organisationen så ser hon mångfald som affärsmässigt bra för att få många olika perspektiv.

  – Ett bra team omfamnar skillnader. Jag uppmuntrar gärna till livliga diskussioner och att tänka tillsammans. Alla i teamet måste förstå att alla är lika viktiga, värderade och unika. Som ledare samlar jag in allas åsikt och säger vad jag själv tycker sist om jag ens behöver säga något. Jag kan förstås styra samtalet i rätt riktning, men inte säga vad jag tycker explicit eftersom det finns en skillnad i maktbalans och jag vill ha allas perspektiv, inte påverka de andra med min egen åsikt.

  Ett team består alltid av olika unika individer, med varierande känslighet, intressen, frågor, mål och stilar av beteende och lärande. Som ledare gäller det att anpassa sitt eget beteende och interaktion så att det passar var och en.

  – Undvik konkurrensbeteende mellan lagmedlemmar och motverka omedelbart egocentriskt beteende. Men tävla gärna med verklig extern konkurrens och känn dig aldrig nöjd. Jag tror på tjänarledarskap och arbetar hårt för att mina teammedlemmar ska bli de bästa versionerna av sig själva. Mitt jobb är att göra teamet entusiastiskt, harmoniskt och högpresterande. Varje individ behöver känna sig nödvändig, betrodd, uppskattad och inkluderad.

  – Om mina teammedlemmar inte uppfyller mina förväntningar så speglar det bara mina egna bristande ledaregenskaper. Det bästa ledarskapet är det som görs utan att märkas, jag får mitt team att bygga gemensam kompetens och handlingskraft, så att de inte behöver mig och då går jag vidare, avslutar Jenny Elfsberg.