Nyheter från FKG

 • 02 februari, 2022
 • Enviro skapar cirkulära värdekedjor

 • Scandinavian Enviro Systems är nya medlemmar i FKG och världsledande inom teknologi för cirkulär återvinning med fokus på bildäck och andra värdefulla material.

  – Vid årsskiftet 2023/24 förväntas vår nya anläggning i Uddevalla att stå klar med möjlighet att ta emot 60 000 ton uttjänta däck per år, säger Thomas Sörensson, vd på Enviro.

  Enviro är ett innovationsföretag som grundades 2001 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

  Bolaget har en pyrolysteknik för utvinning av olja, stål, gas och kimrök* (se nedan) från uttjänta däck.

  2012 startade man en återvinningsanläggning i Åsensbruk varifrån kommersiella leveranser av rCB till exempelvis bilindustrin gjorts. Anläggningen fungerar som en kombinerad produktions-, FoU- och valideringsenhet.

  – Det utvunna materialet säljs vidare till aktörer inom bland annat bilindustrin som använder materialet i nya produkter. Genom medlemskapet i FKG hoppas vi kunna nätverka med fler aktörer i branschen och hitta nya samarbetsmöjligheter, säger Thomas Sörensson.

  Sedan 2016 har Enviro till exempel ersatt fossil råvara till 100 procent i över 160 miljoner gummikomponenter till Volvo Cars.

  Den planerade anläggningen i Uddevalla kommer utöver att vara en produktionsenhet även att bli ett ”center of excellence” där utveckling och optimering av kommande generationers anläggningar sker. Från Uddevalla kommer man även kunna styra och analysera produktions- och underhållsparametrar på distans för de anläggningar som planeras i bolagets expansionsplan. Ambitionen är att fram till 2030 bygga kapacitet globalt för att kunna återvinna cirka 900 000 ton uttjänta däck per år.

  För två år sedan köpte däcktillverkaren Michelin 20 procent av bolaget och byter ut fossila råvaror mot återvunnet material från Enviro i exempelvis nya däck

  Michelin har bland annat tagit fram ett nytt tävlingsdäck till MotoE World Cup-motorsportserien, som består av mellan 33 och 40 procent återvunnet material.

  – Det nya och mer hållbara racingdäcket innehåller bland annat återvunnen kimrök som tillverkats med hjälp av vår återvinningsteknik för uttjänta däck.

  Återvinner gruvdäck i Chile

  Ett annat exempel är en anläggning för uttjänta gruvdäck som man planerar att etablera i Chile i form av ett samägt bolag mellan Michelin och Enviro. Där kommer Michelin som däckleverantör att erbjuda sina kunder och landet en lösning för att möta den nya producentansvarslagen som har till syfte att säkerställa en hållbar återvinning av de mycket stora volymer uttjänta gruvdäck som genereras från landets viktiga gruvnäring.

  – I förlängningen innebär det en mer hållbar råvaruanskaffning av exempelvis koppar, lithium och andra material som är nödvändiga för utvecklingen mot elektrifiering och digitalisering.

  *Kimrök är ett material som finns i en mängd olika kvaliteter beroende på slutapplikationen. 90 procent av all kimrök som produceras används i gummiapplikationer där det fungerar som ett förstärkande fyllmedel. Kimrök är även elektriskt ledande och kan därför användas för att hantera statisk elektricitet. Enviros fokus är först och främst att återvinna kimrök för att använda som förstärkningsmedel i gummimaterial.

  Marknaden för kimrök förväntas växa med 8,8 procent per år med ett marknadsvärde på 30 miljarder USD år 2023.

  Först i världen med ISCC-certifiering

  Enviro är först i världen med att ISCC-certifiera kimrök. Det innebär att kunderna får en spårbarhet och mätbarhet som redovisas i form av reducering av Green House Gas Emissions (GHG). Enviro´s kimrök reducerar CO2 påverkan med 93 procent i jämförelse med konventionell fossil kimrök.

  – Det är alltså redan idag en mätbar hållbarhetsparameter som kunderna i däck- och gummiindustrin efterfrågar i allt högre utsträckning som ett resultat av att deras kunder inom exempelvis fordonsindustrin ställer högre krav.

  Enviro´s olja är både ISCC-EU och ISCC-Plus certifierad. Den tidigare innebär att oljan möter de krav som ställs på aktörer inom bränslebranschen att reducera fossil råvara. Det höga bio-innehållet i Enviro´s olja skapar stora fördelar i omställningen för dessa kunder. Även kemiindustrin och basoljeproducenter är intresserade av oljan, liksom producenter av fossil kimrök som ser möjligheter att använda Enviro´s olja som substituerande råvara.

  Enviro har flera patent och varumärkesregistreringar som täcker relevanta marknader. Huvudprodukten från produktionen i Sverige är varumärkesskyddad under namnet EnviroCB.

  – Men vi välkomnar konkurrens eftersom vi själva omöjligt skulle kunna ta hand om alla uttjänta däck. Vår ambition är att kunna ta emot 900 000 ton däck per år till 2030, avslutar Thomas Sörensson.