Nyheter från FKG

 • 25 maj, 2022
 • Ensidigt fokus på elbilar, anser CLEPA

 • Det helt dominerande fokuset på eldrivna bilar är missriktat. Det menar Sigrid de Vries, generalsekreterare för CLEPA, FKG:s europeiska paraplyorganisation.
  ”En öppen attityd till teknik” borde finnas med i en balanserat ramverk, skriver hon i organisationens senaste nyhetsbrev. CLEPA:s nyhetsbrev rapporterar även om en handlingsplan från flera branschorganisationer och ett tillfälle att ses i Bryssel.

  Sigrid de Vries lyfter bland annat fram att det borde göras mer noggranna livscykelanalyser av bilarna – både för elbilar och fordon som drivs med andra bränslen. Fokuset är alltför ensidigt riktat mot vad som släpps ut ur avgasrören, menar hon.
  ”Konsumenterna får en felaktig uppfattning av att deras bil är emissionsfri.”

  Utsläpp i tillverkningsfasen
  Istället borde alla flöden av resurser och energi som går åt under produktionen tas med i analysen. Liksom bruket av den färdiga bilen och återvinningen av materialen när den till slut skrotas.
  Hon efterfrågar en större öppenhet för olika teknologier. Elektrifiering likväl som ”hållbara och återvinningsbara bränslen, hybridteknik, vätgas och andra koldioxidneutrala lösningar borde finnas med i en balanserat ramverk”, skriver hon.
  Allt det här är avgörande för att vi ska kunna rättvist bedöma de tekniska möjligheter vi har tillgång till, menar Sigrid de Vries. Hon påpekar bland annat att huvuddelen av utsläppen från vanliga bilar genereras när ägarna kör dem, men att det är tvärtom med elbilar. Där är det som regel produktionsfasen som släpper ut mest.
  Ett annat dilemma med elbilar är att de än så länge är förhållandevis dyra och att det främst är de någorlunda välbeställda som har råd med dem.
  Det påverkar biltillverkarna som skiftar fokus.
  “Volkswagens tillkännagivande att de vill göra en förflyttning mot lyxsegmentet är ett tecken på det.”

  Sänk till 90 procent
  Hon skriver också att CLEPA stödjer ett beslut från Europaparlamentets industrikommitté där de uppmanar till att dra ner utsläppsmålet för koldioxid från 100 till 90 procent.
  ”Det öppnar för fortsatt användning av teknologier som behövs för att på ett bättre sätt klara övergången till klimatneutralitet”, skriver hon.

  – – –
  Egen handlingsplan från automotive-branschen
  CLEPAs nyhetsbrev rapporterar dessutom om att en rad europeiska automotive-organisationer – CLEPA, ACEA, CECRA och ETRMA – publicerat en handlingsplan för ett uthålligt, innovativt, hållbart och digitalt ekosystem när det gäller mobilitet. Handlingsplanen är ett svar på en vision som EU-kommissionen publicerade i januari.
  Organisationerna anser att anställda och konsumenter ska stå i centrum när fordonssektorn omvandlas. Handlingsplanen har tio punkter och går att läsa i sin helhet på Clepas webbplats.

  – – –
  Träffa kollegerna i Bryssel
  Missa inte heller CLEPAs eftermarknadskonferens den 2 juni. Efter två år med virtuella konferenser blir det i år ett fysiskt event igen. Träffa dina branschkollegor på Sheraton Brussels Airport Hotel den 1 och 2 juni. Arrangören utlovar talare på toppnivå samt branschprofiler och beslutsfattare på plats. Anmäl dig här.