Nyheter från FKG

 • 13 oktober, 2021
 • Enkät visar tydligt: långa betaltider ett bekymmer

 • FKG:s senaste enkät angående betaltider besvarades av ett 40-tal medlemmar och av dem uppger 95 procent att de helt eller delvis upplever bekymmer med att kunderna kräver lång betaltid på 30 dagar eller mer.

  Frågan om betaltider är ständigt på agendan för FKG. Svaren på den enkät som nyligen skickades ut visar också att det är viktigt att arbetet fortsätter.

  Bland de 95 procent som svarar att de har bekymmer med långa betaltider så uppger 92,1 procent att det främst är de stora börsnoterade företagen, råvaruleverantörer och OEM som kräver lång fakturakredit. 7,9 procent märker ingen större skillnad mellan olika kunder.

  De 95 procent som svarat ja eller delvis på frågan om de har bekymmer med långa betaltider består till lika delar, 43,2 procent, av stora och medelstora företag med över 250 anställda eller 50-249 anställda och en årsomsättning om högst 50 miljoner euro. Resterande 13,5 procent är mindre företag med 10-49 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 10 miljoner euro.

  Långa betaltider skapar likviditetsproblem hos leverantörsföretagen och FKG arbetar för att få fler att följa den frivillig uppförandekoden. För att nå resultat är det viktigt att få fler att engagera sig.

  Skriv under och visa att ditt företag vill stödja frågan om att korta betaltiderna: kampanjhemsidan