Nyheter från FKG

 • Energipolitik industrins viktigaste valfråga

 • Stabil energiförsörjning och ett lågt elpris som innebär fortsatt svensk konkurrenskraft toppar FKG:s medlemsenkäter, så även bransch- och arbetsgivarorganisationen Sinf:s allra senaste Underleverantörsbarometer.

  – Underleverantörerna ser energipolitiken som den i särklass viktigaste valfrågan inför valet.

  Det säger Sinf:s vd, Sanna Arnfjorden Wadström  (bilden) i sin kommentar till barometern som kom i början av augusti. Det är en barometer tydliggör en konjunkturinbromsning.

  – Företagen har gjort stora insatser på en svårnavigerad marknad i flera år. Men nu hopar sig orosmolnen och företagen behöver en regering som agerar på elpriserna och satsar långsiktigt. Dessutom behövs kunskapsstöd i elbesparingsåtgärder. En stor satsning behövs på tillgång till billigt investeringskapital för de små och medelstora företagen där idag både Almis företagslån och banklån är för kostsamma för de stora investeringar som krävs. Här behöver regeringen agera snabbt samtidigt som omställningsstudiestödet behöver utgå från företagens behov i stället för individen. Det är en viktig del i kompetensbristproblematiken på arbetsplatserna och de stora kunskapsbehoven i företagen, säger Sanna Arnfjorden Wadström i ett pressmeddelande och konstatera att regeringen måste i en kraftigt vikande konjunktur våga ta snabba beslut och ge företagen verktyg för att bygga för framtiden och för svenska jobb.

  Underleverantörerna kräver snabbfotad politik!

  För att förbereda sig för sämre tider försöker företagen agera inom en rad områden. 18 procent fokuserar på att stärka kassan. 12 procent arbetar i huvudsak med att öka antalet kunder och 9 procent lägger fokus på sälj- och marknadsföringsinsatser. 10 procent ser över organisationen och befattningar. Allt enligt Sinf:s Underleverantörsbarometer.