Nyheter från FKG

 • 02 februari, 2022
 • Energifrågan dominerade möte med näringsministern

 • Det bästa mötet och samtalet med en näringsminister hittills. Så sammanfattar FKG:s Fredrik Sidahl teamsmötet med Karl-Petter Thorwaldsson, S, och hans stab med statssekreterare och politiskt sakkunniga tjänstemän.

  – Vi gav en dagsaktuell bild över arbetet med branschens gröna omställning utifrån vår senaste medlemsenkät. Vi lyfte också två fokusområden, dels halvledar- och komponentbrist, dels elpris och energiförsörjning, inleder Fredrik.

  – Svensk fordonsindustri är inte ensam om att lida svårt av komponentbristen, utan den är global. Däremot är konsekvenserna av den nuvarande energipolitiken förödande för svensk industri där vår stabila och billiga el var en konkurrensfördel, vår egen USP, fortsätter han.

  Denna ”USP”, billig och stabil el, riskerar att gå helt förlorad och därmed påverka framtida etablerings- och investeringsbeslut, enligt Fredrik.

  Fredrik berättar också att näringsministern var mer än väl insatt i branschens frågor. Påläst!

  – Han har arbetat på ett leverantörsföretag innan fackligt arbete och senare politiken tog över, så personlig erfarenhet av vår bransch är det ingen brist på. Dessutom är hans stab också välunderrättad.

  På mötet medverkade även Gabriella Virdarson och Peter Bryntesson från FKG:s sida. Bella berättade om kompetensomställning, Green House Gas Protocol och kvinnligt nätverkande, medan Peter bland annat lyfte det uppstartade utvecklingsprojektet kring hållbarhetsdeklarerade, CO2, komponenter.

  Det digitala mötet avslutades med att ytterligare kontakter utlovades från ministerns sida.

  Bild: Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister.