Nyheter från FKG

 • 09 november, 2022
 • ”En jätteutmaning som måste lösas gemensamt”

 • Södertälje Science Park, som är nya medlemmar i FKG, driver och medverkar i ett stort antal projekt med fokus på omställning mot hållbar produktion.

  – Vår förhoppning är att matcha olika aktörer inom fordonskomponentbranschen med innovativa start-ups för att öka tempot i omställningen, säger Robert Kingfors, vd.

  Södertälje Science Park invigdes 2018 med den uttalade ambitionen är att stärka Sveriges roll på världsmarknaden inom hållbara produktionsflöden.

  – Vi fungerar som en fysisk mötesplats i Södertälje, men vi är också en nationell aktör som kopplar samman offentlig sektor, akademi och näringsliv i syfte att stärka förutsättningarna för utveckling och konkurrenskraft.

  I dag är Södertälje Science Park ett kreativt och kunskapssamlande nav som erbjuder en rad olika program och aktiviteter för att stärka och utveckla företag inom produktion eller med industrinära tjänster. Dessa erbjudanden omfattar allt från affärs- och idéutveckling, till uppskalning och hjälp med att hitta och ta fram hållbara produktionslösningar.

  – Fordonskomponentbranschen är särskilt intressant eftersom de står inför dubbla förändringar, dels elektrifieringen, men också omställningen till ett hållbart samhälle i stort. Det är en jätteutmaning som vi måste lösa gemensamt. Vi måste samarbeta i hela värdeflödet för att uppnå cirkularitet och hållbar produktion i alla led, säger Robert Kingfors.

  – Min uppfattning är att många mindre och medelstora tillverkningsföretag har fullt upp med produktion och leverans vilket gör att man ofta inte har tid för reflektion, utveckling och innovation.

  Därför vill Södertälje Science Park driva utvecklingsprojekt och skapa nätverk för att stötta företag i att ta nästa steg i den hållbara omställningen.

  Robert Kingfors ser många fördelar med medlemskapet i FKG.

  – FKG är en väldigt bra och effektiv organisation som med små resurser lyckas samla Sveriges viktigaste industrier och aktörer i fordonskomponentbranschen, säger Robert Kingfors.

  Han hoppas få kontakt med företag i branschen, skapa nya nätverk och plattformar där tillverkare och start-ups kan mötas.

  – Genom att lyssna av branschen och ta del av vad som är på gång kan vi identifiera vilka behov som finns och anpassa vårt erbjudande.

  Just nu pågår bland annat ett pilotprojekt tillsammans med Ignite Sweden för att matcha små- och medelstora företag och deras behov med relevanta start-ups genom en speeddate som framgångsrikt genomfördes på mässan Scanautomatik i Göteborg.

  – Det gick mycket bra, och trots att det är för tidigt att göra något detaljerad utvärdering, har vi redan fått positiv återkoppling från flera medverkande aktörer, säger Robert Kingfors.

  Huvudpartners och grundare till Södertälje Science Park är AstraZeneca, KTH, Scania och Södertälje kommun.