Nyheter från FKG

 • 14 oktober, 2021
 • Elonroad vill närma sig fordonsindustrin

 • Elonroad som är nya medlemmar i FKG har utvecklat ett elektriskt vägkoncept som automatiskt laddar alla typer av elfordon både under färd och när fordonet står parkerat. Laddningen kräver inga kablar utan sker via en skena i vägen dit fordonen kopplar upp sig med hjälp av en släpsko på undersidan.

  Elonroad grundades 2014 av Dan Zethraeus som fick idén ett par år tidigare när han såg hur snömodd bildade en hög i mitten av vägbanan. Kanske skulle man kunna bygga en räls i mitten som laddade hans elbil samtidigt som han körde.

  – Som elbilsägare måste planera sin körning efter räckvidd och laddmöjligheter, med vår lösning laddas bilen medan du kör och man slipper göra lång stopp för att ladda upp batteriet, säger Anna Palmqvist, produktionschef (i mitten på bilden).

  Nu har idén blivit verklighet och en vägsträcka på en kilometer som laddar elfordon under färd har byggts i Lund. Det är ett projekt via Trafikverket som med Elonroads elektriska vägsystem byggt en test- och demonstrationsplats i Lund. Bakom initiativet står Elväg Syd, ett konsortium bestående av aktörer från näringsliv, universitet och offentlig sektor.

  Det är den första elektriska vägen med ett matningssystem på marknivå testat i stadsmiljö med stadsbuss och andra fordon. Syftet är att bidra till att öka kunskapen om elvägar som en del av ett framtida fossilfritt transportsystem.

  – Vår produkt passar bra för laddning i slutna system som till exempel kollektivtrafiken. En annan sektor är hamnområden där arbetet med att lasta och lossa pågår dygnet runt. Om man använder elfordon behövs ofta extra fordon som står på laddning, något man slipper med vår lösning eftersom fordonen kan laddas medan de används. Nästa steg kan bli taxibilar, sopbilar och hemtjänsten, säger Anna Palmqvist.

  Elektriska vägar förlänger körsträckan och minskar behovet av stora och tunga batterier. Elonroads vision är att elektrifiera hela transportsektorn i en framväxande laddningsinfrastruktur som sedan blir tillgänglig för alla.

  Elonroad har till exempel samarbetat med DHL i en pilotstudie för att påskynda elektrifieringen för godstransporter.

  – Vi har arbetat mycket med att utveckla den digitala lösningen. Det finns 28 olika sensorer i skenan som läser av fordonet, till exempel batteristatus för att fördela elen så att fordon med större behov av laddning får mer el samt avläsning för fakturering med mera. Säkerheten kring elöverförseln är en annan viktig aspekt och gående ska kunna röra sig säkert alldeles intill fordonet.

  VD:n Karin Ebbinghaus (till vänster på bilden) började på Elonroad för ett par år sedan i samband med att företaget sökte pengar hos Alminvest där hon tidigare arbetade.

  – Med min tidigare bakgrund på investerarsidan har jag alltid trott på ny teknik som en pådrivare i klimatomställningen. Vår teknologi löser verkligen flera av de utmaningar som kan vara hinder för samhället att förändras. Dessutom har vår elväg mycket inbyggd smarthet för säkerhet och annan funktionalitet som gör det till så mycket mer än bara laddning, så valet var inte svårt att hoppa på.

  Nu satsar Elonroad på att få ut sin produkt på marknaden och i november börjar Anna Wieslander som COO, (längst till höger på bilden).

  – Just nu håller vi på att testa, eller kommer testa, pilotlösningar för flera branscher som hamnar och parkeringsladdning för terminaler, samtidigt som vi färdigställer nästa generations elväg. Sverige ligger i framkant och kommer att handla upp mycket elväg på stora sträckor, vilket blir en stor fördel för att kunna exportera vår lösning til fler länder i framtiden. Jag tror att vi inom några år kommer finnas i flera europeiska länder med vår väg.

  Genom FKG hoppas Elonroad också på att komma ett steg närmare fordonsindustrin.

  – Vi är ju inte direkt underleverantörer till fordonsindustrin och vår styrka handlar mer om digitala lösningar och att fördela ström i en elektrisk infrastruktur. Men vi behöver röra oss i dessa forum och hoppas skapa nya kontakter med företag som kan ha nytta av och se fördelar med vårt system, säger Anna Palmqvist.