Nyheter från FKG

 • 19 januari, 2022
 • ”Electrical Driveline har ökat min förståelse”

 • Yrkesakademin i Trollhättan drar nu i gång nästa omgång av sin populära digitala utbildning “Electrical Driveline”. Målgruppen är arbetstagare som behöver höja sin kompetens när det gäller elfordon.

  – Det var en mycket givande utbildning som gav en ingående kunskap när det gäller hela det elektriska systemet, säger Åsa Andersson, konsult på TechROi som gick utbildningen våren 2020.

  Utbildningen “Electrical Driveline” syftar till att erbjuda en möjlighet till vidareutbildning eller ökad kompetens för ingenjörer eller andra med liknande bakgrund inom fordonsindustrin. Programmet ger kunskap om elfordon och dess komponenter.

  Michael Backman, utbildningsledare på Yrkesakademin i Trollhättan.

  – Vi startade den här utbildningen för två år sedan när Myndigheten för Yrkeshögskolan såg ett stort utbildningsbehov av kortare kurser med fokus på att erbjuda befintlig personal inom industrin en möjlighet att vidareutbilda sig inom elektrifiering och på så vis säkra sina jobb i den omställning som nu sker inom hela industrisektorn, säger Michael Backman, utbildningsledare på Yrkesakademin i Trollhättan.

  En av dem som gått utbildningen är Åsa Andersson, konsult på TechROi. Hon har haft många uppdrag inom bilindustrin och kände att hon ville fördjupa sina kunskaper inom elektrifiering.

  – Jag befann mig mellan två uppdrag när Corona slog till under våren 2020 så mina uppdragsgivare på TechROi som hade hört talas om utbildningen tyckte att det var ett bra tillfälle, säger hon.

  Det passade också Åsa väldigt bra att utbildningen hölls digitalt online.

  – Det var nytt för mig att utbilda mig på det sättet men det fungerade bra och man hade hela tiden tillgång till portalen och kunde ha kontakt med handledarna om man hade frågor.

  Hon tyckte att utbildningen gav en omfattande kunskap inom hela det elektriska systemet.

  – Totalt sett är jag mycket nöjd med utbildningen även om vissa delar var på en detaljnivå som jag personligen kanske inte har någon användning för men vi var en bred grupp där många kanske behöver en mer avancerad kunskap kring till exempel olika beräkningar. Men det är viktigt att veta vad som ingår i ett utvecklingsarbete gällande elfordon. Det har ökat min förståelse och det är ett område som jag tycker fler borde förkovra sig inom, säger Åsa Andersson.

  YrkesAkademin är en av Sveriges största leverantörer av yrkeshögskole- och arbetsmarknadsutbildningar som utbildar inom bland annat fordonsbranschen.

  – Vi har flera stora aktörer som bland annat Volvo, Afry, Nevs, CEVT och Combitech som är med och stöttar innehållet i våra utbildningar så att de är rätt anpassade och de nyexaminerade brukar gå direkt ut i jobb. Behovet av folk som kan elfordon är enormt, säger Michael Backman.

  Föreläsningarna hålls på engelska två gånger per vecka online som ett livewebinar. De spelas också in och laddas upp på utbildningsplattformen så att de studerande kan titta igen vid ett senare tillfälle. Tanken är att man ska kunna arbeta samtidigt som man går utbildningen men avsätta ett par dagar per vecka för utbildning.

  – Deltagarna får kunskaper inom elektrifiering, säkerhetsföreskrifter elmaskiner, ellagringssystem och kraftelektronik. Våra föreläsare är verksamma på olika universitet och högskolor, bland annat Chalmers, och håller en mycket hög nivå. Det är en komplex utbildning som är anpassad att möta den allt mer krävande fordonsindustrin. Vi har fått ett fantastiskt gensvar från industrin och enormt många ansökningar.

  Därför drar man nu i gång en femte omgång av utbildningen som är 16 veckor lång.

  – Utbildningen startar den 7 februari och ansökan är öppen till och med den 1 februari för FKG:s medlemmar. Det är ingen avancerad ansökningsprocess utan det är bara att mejla mig och anmäla sitt intresse. Det viktiga är att man är behörig och har den bakgrund som krävs. Sedan kallas deltagarna till ett uppstarmöte och får de inloggningsuppgifter som krävs, säger Michael Backman.

  För den som vill vänta till hösten så startar en omgång under vecka 38 i september.

  Efter att ha genomfört programmet får deltagarna ett utbildningsintyg.

  Läs mer om utbildningen här.

  Mejla michael.backman@ya.se