Nyheter från FKG

 • 14 november, 2023
 • EKN vill göra mer för underleverantörsindustrin

 • De flesta tänker nog stora börsnoterade koncerner med omfattande utlandsaffärer när Exportkreditnämnden, EKN, kommer på tal. Men myndigheten har även stort fokus på små och medelstora bolag.
  – Många underleverantörer tänker inte på att de också ingår i exportkedjan, även om det sker via en kund som exporterar, säger Greger Leijonhufvud, EKN:s regionansvarige för södra och västra Sverige.

  I huvudsak handlar EKN:s verksamhet om två huvudspår. Ett är att hjälpa företag med försäkringar (så kallade garantier) inför en exportaffär. Exempelvis kan EKN skydda företag mot utebliven betalning.
  Det andra spåret i verksamheten är att ställa ut garantier till banker när företag behöver finansiering i samband med en exportaffär – ett inte helt ovanligt scenario enligt Greger Leijonhufvud.
  – Det kan exempelvis handla om att ditt företag förhandlar om ett förskott från en kund. Kunden behöver i så fall en garanti från din bank om dina leveranser skulle utebli. Då kan banken i sin tur vilja ha en egen garanti och där kan vi hjälpa till, säger Greger Leijonhufvud.

  Likviditet i väntan på betalning
  Ett annat scenario rör långa betaltider – något som svenska underleverantörer är väl bekanta med. Även där kan EKN fungera som en smörjkugge.
  – Behöver du låna pengar från din bank för att hålla uppe likviditeten under tiden du väntar på betalning. Då kan vi gå in och täcka delar av bankens kreditrisk och underlätta finansiering.
  Enligt Greger Leijonhufvud är det många SME-företag, exempelvis underleverantörer till stora OEM:er med en exportmarknad, som inte är medvetna om att de har samma möjligheter att få stöd från EKN som sin betydligt större kund.
  – Om din kund exempelvis exporterar en lastbil som du har levererat en plåt eller en bult till, då ingår du också i exportkedjan och kan dra nytta av våra finansieringslösningar. Ingen affär är för liten eller för stor, vi stöttar företag i alla branscher och storlekar.
  Han säger att EKN skulle kunna – och strävar efter – att hjälpa många fler företag än de gör i dag.
  – Vi har en viktig uppgift att informera både företag och banker om möjligheterna, och vi skulle kunna göra mycket mer för exempelvis underleverantörsindustrin.

  Mest inom EU
  Svenska företag exporterade varor och tjänster för nästan 2 000 miljarder kronor förra året, och exporten står för runt 50 procent av svensk BNP. Det mesta av den sker från storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.
  – Men nu ser vi även hur Norrland växer snabbt med alla nya industrisatsningar, säger Greger Leijonhufvud.
  Till cirka 80 procent sker svensk export inom EU och vissa OECD-länder, och de länder som det främst handlar om är Norge, Danmark och Tyskland. Utanför Europa dominerar USA.
  – Vi märker också att många svenska företag är nyfikna på Sydostasien som marknad, bland annat har vi sett flera förfrågningar från Korea, säger Greger Leijonhufvud.

  Fakta: Om EKN
  EKN, Exportkreditnämnden har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Detta görs genom att försäkra betalningar och dela risker med exporterande företag, deras underleverantörer och banker. Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier. Sammanlagt ställer EKN ut garantier på cirka 60 miljarder per år. Det är stor spännvidd på storleken på bolagen som söker, det handlar om företag med omsättningar på allt från någon miljon till åtskilliga miljarder. Men huvuddelen ligger i spannet 10–100 miljoner i omsättning. Läs mer på www.ekn.se.

  Fakta: Kampanj i höst
  Under hösten 2023 driver EKN kampanjen Export i sikte. Den syftar till att informera företag om vilken hjälp de kan få med EKN:s olika garantier. Underleverantörer är en av målgrupperna, företag där kunskapen om möjligheterna med EKN:s finansieringslösningar inte är lika kända som bland större exportbolag. Underleverantörer till exempelvis fordonsindustrin är ofta själva del av exportkedjan, även om det sker i andra hand via komponenter som bland annat ingår i bilar.

  Fotograf: Theodor Axlund