Nyheter från FKG

 • 01 mars, 2023
 • Di:s granskning av betalnings- och affärskulturen fortsätter

 • Efter att Dagens industri först uppmärksammat betalningskultur och affärsvillkor inom byggindustrin stod den leverantörsberoende fordonsindustrin på tur. I en rejält uppslagen artikel i början av februari fokuserade tidningen på AB Volvos vandel och uppförande gentemot sina leverantörer. 

  Med röster från leverantörer framträdde en mindre smickrande bild fram, stick i stäv med den officiella bild som företaget själv vill måla upp om ett långsiktigt och hållbart partnerskap med leverantörsledet.
  – Vi och flera andra bransch- och näringslivsorganisationer står upp för sund konkurrens, sunda affärsvillkor och ömsesidig respekt för varandra som affärspartners, att man inte missbrukar dominerande ställning. Att Di belyser affärsvillkor och uppförande i olika branscher välkomnar vi på FKG, säger Peter Bryntesson, vd för FKG.

  Han berättar att medlemsreaktionerna på Di-artikeln hittills varit få och lågmälda.
  – Det arbete som vi driver tillsammans med andra organisationer inom föreningen för betaltider i näringslivet är långsiktigt och med starkt fokus på SME-företagens tillväxt. Från föreningens sida såg vi gärna att AB Volvo ställde sig bakom och agerade utifrån uppförandekoden för betaltider likt Volvo Cars och Scania redan gjort, säger Peter Bryntesson.

  Han berättar att FKG dels på nytt ska ta en mer aktiv roll kring betaltider, dels analysera de olika fordonstillverkarnas villkor och konsekvenserna av dem för leverantörerna.
  – Sett över tid kan det åter vara dags att utvärdera en hård, tvingande, lagstiftning för betaltider. Alternativt att Sverige får en SME-lagstiftning värd namnet, avslutar Peter Bryntesson.