Nyheter från FKG

 • 28 juni, 2019
 • Digitalisering och industriell omställning i Almedalen

 • Även i år kommer direkta fordonsindustriella frågor att lyftas under politikerveckan i Almedalen, Visby. Det är i två seminarier i BIL Swedens regi med industriell inriktning.  Dels ett om industrins digitalisering och konkurrenskraft, dels ett annat om framtidens kompetens, industriell omställning.

  FKG kommer dock inte att vara på plats i Visby varken som arrangör eller deltagare.

  – Almedalen är i sig en fantastisk mötesplats med många besökare, mottagare, men samtidigt är det många som sänder vilket innebär att bruset är omfattande, säg att det är svårt att nå ut på rätt våglängd trots full effekt, säger FKG:s Fredrik Sidahl.

  Han menar att det vore på tiden att fordonsindustrin och skapade en egen större mötesplats kring sina frågor. Det skulle ge en bättre utväxling, ”mer pang för pengarna”, jämfört med Almedalen.

  – I sig finns Stora Leverantörsdagen som i år föregås av FFI:s årskonferens, kanske ska vi utveckla allt till en ”Automotive week”. Men det får tiden utvisa, säger Fredrik och tillägger att det finns en idéskiss och att FFI-konferensen innan Stora Leverantörsdagen är ett steg i rätt riktning.

  När det gäller Almedalsveckan, som inleds på söndag 30 juni och avslutas en vecka senare, söndag 7 juli, så är årets programpunkter klart färre. Men det finns, som nämnt, två seminarier att besöka och kanske göra sin stämma hörd på:

  Måndag 1 juli arrangerar BIL Sweden seminariet ”Hur kan digitaliseringen öka industrins konkurrenskraft?” med bland andra digitaliseringsministern Anders Ygeman som en av de medverkande.

  Onsdag 3 juli arrangeras det andra seminariet, ”Har svensk fordonsindustri rätt kompetens för att möta framtida utmaningar?”, med bland andra Matilda Ernekrans, minister för högre utbildning och forskning, och Håkan Samuelsson, Volvo Cars, som medverkande.

  Seminarierna arrangeras i Svenskt Näringslivs trädgård och de är kostnadsfria.

  Foto: Region Gotland/Malin Ericsson