Nyheter från FKG

 • 02 februari, 2023
 • ”Det blev tyvärr inte som man hade tänkt”

 • Elprisområden är ett begrepp som de flesta av oss fått ett lite närmare förhållande till under det senaste året. Men för en del är det lite mer i fokus än för andra, exempelvis den energiintensiva gjuterinäringen.
  – Tanken var god när elprisområdena skapades, men tyvärr blev det inte som man hade tänkt sig, säger Diana Bogic, Generalsekreterare för Svenska Gjuteriföreningen. 

  Idén bakom var att elprisområdena skulle fungera som ett incitament till att investera i elproduktion där det saknas, som i södra Sverige.
  – Nu, drygt tio år senare, kan vi konstatera att det inte blev så. Flera av reaktorerna vid Ringhals och Oskarshamns kärnkraftverk lades istället ner. Eftersom det kostar mer att producera i de södra elprisområdena har det skapat en osund konkurrenssituation bland företagen i Sverige.

  Era medlemsföretag tillhör dem som har drabbats mest?
  – Ja, elpriset är en så stor del av gjuteriernas kostnader att även små ökningar gör stor skillnad på totalsumman. Eftersom sparat kapital nu går åt till att betala elen finns det även risk för att likviditeten blir ansträngd, och även för minskade investeringar på sikt. 

  Vilka energislag tycker ni att Sverige ska satsa på?
  – Svenska gjuterier behöver fossilfri, stabil, pålitlig och konkurrenskraftig el. Alla fossilfria alternativ är nödvändiga, från sol- och vindkraft till kärnkraft, för att vi ska kunna täcka det ökade behovet som den gröna omställningen kräver.

  Har ni några egna initiativ för att minska energiåtgången?
  – Ja många sådana har genomförts under åren, för tillfället genomförs exempelvis hållbarhetsprojekt GRETA, där ett av arbetspaketen fokuserar på energieffektivisering. Med det är inget mål i sig att svenska gjuterier ska förbruka mindre el, vi har istället för avsikt att öka förbrukningen på sikt, som en del i att minska den globala klimatpåverkan.

  Hur menar du då?
  – Tack vare den svenska elmixen har vi världens lägsta CO2-utsläpp vid tillverkning av ett ton gjutgods, oavsett metallslag. Det är 20 gånger lägre än i Kina. Vill världen producera gjutgods med så låga klimatutsläpp som möjligt, då görs det bäst i Sverige. För varje affär som återvänder hit från Asien minskar vi klimatpåverkan drastiskt. Samtidigt ökar det behovet av fossilfri el producerad i Sverige.

  Med tanke på det ansträngda läget, ser ni många konkurser bland medlemmarna just nu?
  – Nej. Vi ser ingen risk för bolag med starka koncerner bakom sig. Däremot finns en oro för de familjeägda gjuterierna. Även om de flesta av dem har låga skulder och fin soliditet äts kapitalet sakta men säkert upp av elfakturorna.

  Kan du kommentera dröjsmålet med utbetalningen av elprisstödet?
  – Många har förväntat sig mer än det som ligger på bordet. Från våra medlemmar får vi indikationen att elprisstödet är till liten hjälp. En medlem har räknat ut att det bara täcker drygt 25 procent av företagets ökade elkostnader. Någon jämförde det med att sätta plåster på ett benbrott.

  Vilka risker ser du om de höga elpriserna fortätter?
  – Förutom den uppenbara, med ekonomiska svårigheter, så kan även trenden med att produktion kommer tillbaka till Sverige avta. Dessutom finns det en stor risk för en inbromsning av den gröna omställningen när företagen inte har råd att investera.

  Foto: Svenska Gjuteriföreningen samt Bence Szemerey, Pexels.