Nyheter från FKG

 • ”Det är en överlevnadsfråga för leverantörerna”

 • Hallå där Svenåke Berglie, som var VD för FKG mellan 1999-2011 och var den som drog igång arbetet med att korta betaltiderna i fordonsbranschen.

  Kan du berätta om hur det hela startade?

  – Runt 2004 körde FKG ett seminarium som hette just “Betaltider” som fick stort genomslag. Det resulterade i artiklar i Dagens Industri vilket väckte ilska hos bland annat Volvo AB. Det var också i den här vevan som Clepa, den europeiska underleverantörsorganisationen, startade processen i Europa vilket fick gensvar i bland annat Frankrike där den franska regeringen var en viktig part vid förhandlingsbordet. De drev igenom ett avtal som gick ut på att betaltiden ej fick överskrida 45 dagar eller max 60 dagar från fakturadatum.

  Hur gick tongångarna då, vad fick ni för bemötande?

  – Vi översatte det franska avtalet men fick inget jättestort gehör och många sa blankt nej till kortare betaltider och fortsatte med 60 dagar eller mer. De långa betaltiderna uppmärksammades dock av näringsdepartementet som tillsatte en utredning 2006 för att kartlägga problemet men sedan hände inte så mycket mer.

  Hur la ni upp strategin med att påverka politiskt?

  – Vi tryckte på politiskt och hade kontakt med näringsdepartementet och statssekreteraren som fick all vår dokumentation. Vi pratade med journalister, framför allt på Dagens Industri, vilket resulterade i fler artiklar. Vi hade också kontakt med fordonstillverkarna och försökte påverka dem direkt.

  Vad fick ni för respons under arbetets gång och upplevde ni något genomslag?

  – Under januari 2011 lät FKG undersökningsföretaget CMA genomföra en webbenkät bland våra medlemmar om vilka betalningsmetoder som tillämpades. Drygt 100 leverantörer svarade och av svaren framgick att i mer är 50 procent av fallen tillämpades 90 dagar eller mer. 2011 gjorde regeringen en ny utredning och tillsatte en särskild utredare.

  Varför är denna fråga så viktig och vad betyder den för leverantörerna?

  – Det är en viktig fråga eftersom det kan handla om överlevnad för leverantörerna. För de stora börsnoterade kunderna handlar det rent krasst om att få pengar att stanna i företaget och det finns undersökningar som visar att antalet förfallna fakturor ökar inför till exempel ett kvartalsskifte. Det pratas mycket om vikten av hög lageromsättning när det gäller artiklar vilket också borde generera snabba kassaflöden men pengarna håller man på så det finns ingen logik i det.

  Hur ser du på nuläget och vad har du för förhoppningar inför framtiden?

  – Jag är oerhört förvånad över att det inte hänt mer och att det inte gått fortare i Sverige. Det är de stora företagens villkor som gäller och det är dem som politikerna verkar lyssna mest på. I Frankrike har politikerna varit betydligt tuffare och där tycks det rulla på bra nu. Jag följer frågan och min förhoppning är att vi får fram ett sundare affärsklimat också i Sverige. Lagren skall vara så små som möjligt och leveranserna just in time, men fakturorna skall betalas så sent som möjligt. Det är något som inte stämmer.