Nyheter från FKG

 • 19 januari, 2022
 • Danas satsning i Åmål visar på ett bra investeringsklimat

 • I november annonserades Danas, Spicer Nordiska Kardan, satsning på tillverkning av elmotorer i Åmål. Det handlar om en direktinvestering på närmare 500 miljoner kronor i en nybyggd fabrik strategiskt placerad i det nordiska mobilitetsklustret. Innan 2022 är slut ska produktionen ha startat.

  För investeringsrådgivaren Business Sweden är det en viktig skalp som bygger på träget arbete och samverkan för att främja tillväxt i Sverige.

  – Representanter från Dana sökte information kopplat till Sveriges internationella konkurrensförmåga inom tillverkning och kom i kontakt med representanter Business Swedens regionala partnerorganisation, Position Väst. Position Väst tillsammans med ett urval andra regionala investeringsfrämjande organisationer i Sverige arbetar tillsammans med Business Sweden i ett nationellt program för att strategiskt och operativt främja expansionsinvesteringar bland globala företag som har verksamhet i Sverige, berättar Business Swedens rådgivare Klas Ericson.

  Han förklarar att detta är en del av det statliga investeringsfrämjande uppdraget som Business Sweden har från Utrikesdepartementet, och bedrivs i nära samarbete med beslutsfattare på olika nivåer inom koncerner som planerar för en investering. Syftet är att skapa och bidra till jobb, konkurrensförmåga och satsningar i Sverige.

  Enligt Klas Ericson är det ett stort antal faktorer spelar roll i ett i ett investeringsbeslut i en svensk etablering, och dessa inbegriper delar som:

  • Bygga en förtroendefull relation med beslutsfattare på olika nivåer hos kunder för att så tidigt som möjligt förstå de olika aspekterna kopplat till ett framtida investeringsbeslut.
  • En mycket god förståelse för företagens direkta behov av information och/eller stöttning i deras utvärderingsprocesser.
  • Arbeta för att kunskapen om Sveriges förutsättningar och konkurrensförmåga relativt andra utvärderade länder ska finnas hos samtliga nivåer av beslutsfattare kopplade till ett investeringsbeslut då processer som dessa generellt går igenom flera instanser.
  • Konkurrenskraftiga totalkostnader relativt andra utvärderade länder och då inkludera kostnader kopplade till kompetens, hållbarhet, transporter, närhet till leverantörer och innovationsförmåga.
  • God tillgång till relevant kompetens.
  • Drivna personer hos kunden som visar stort engagemang för att förstå förutsättningarna i Sverige och tittar på Sverige utifrån ett helhetsperspektiv.
  • Ett långsiktigt och proaktivt engagemang där flera organisationer i Sverige arbetar tillsammans och synkroniserat för att stötta koncerner i sin utvärderingsprocess kring lokalisering av en investering.
  • Ett stabilt klimat för långsiktiga satsningar, både finansiellt, politiskt och socialt.
  • Att Sverige lyfts fram som den konkurrenskraftiga nation landet är och att det märks bland företag som utvärderar Sverige som lokalisering för en satsning.

  Bild: 23 november presenterades Danas investerings i Åmål. Foto: Kommunförbundet Fyrbodal