Nyheter från FKG

 • 26 september, 2019
 • Dags för SLD2019 – Navigate the future

 • Framtiden är komplex. Får många politiker – inte minst i Sverige – som de vill, står hela transportmedelsindustrin inför ett sanningens ögonblick. Bilen, bilismen, hela transportsystemet och den fria mobiliteten har gått från att vara älskat till att beläggas med skam. Ska man vara med på banan måste man vara beredd på att tänka nytt och att samverka med i dag kända och okända samarbetspartners. Kompetens är förmodligen det som kommer att efterfrågas mest av allt för att kunna bygga konkurrenskraft.

  I det korta perspektivet är Brexit och handelskriget USA–Kina och USA–EU det mest överhängande för fordonsindustrin och dess leverantörer. Ur ett längre perspektiv är klimat- och hållbarhetsfrågorna med deras krav på omställning de stora utmaningarna.

  FKG:s årligen återkommande Stora Leverantörsdagen, SLD, är norra Europas största och främsta mötesplats för den samlade automotiveindustrin; fordonstillverkare, leverantörer och sektorns allra närmaste omvärld. I år infaller Stora Leverantörsdagen 17 oktober, men smygstartar med seminarier och mingelmiddag 16 oktober (State of South Carolina är värd). Sedvanligt är allt förlagt till Lindholmen Science Park, Göteborg.

  På SLD2019 står den svårnavigerade framtiden i fokus. Med inspirerande föredragshållare och seminarier, intressanta utställare samt nyfikna besökare, blir Stora Leverantörsdagen den strategiska mötesplats som automotivesektorn så väl behöver i dag.

  – Oavsett om man är stor eller liten, tillverkande eller tjänsteleverantör, är det svårt att avstå konferensen om man bryr sig om sitt företags och fordonsindustrins framtid, förklarar FKG:s Fredrik Sidahl, Peter Bryntesson och Gabriella Virdarson som tillsammans svarar för Stora Leverantörsdagens innehåll och genomförande.

  För den FKG-medlem som vill ta ett snack med experterna på kansliet, finns ett ”medlemsmingel” hos FKG mellan klockan 13.00–15.00, onsdag 16 oktober.

  På talarlistan för SLD2019 står Darja Isaksson, Vinnova, Jan Carlsson, Veoneer, Bengt Lindqvist, Teknikföretagen, Anders Williamsson, Scania, Alrik Danielsson, SKF, Mats Fägerhag, CEVT och Stefan Tilk, NEVS. På programmet finns även ett panel- och framtidssamtal mellan Katarina Brud, MobilityXlab, Helene Niklasson, Volvo CampX, Karin Thorn, Volvo Cars, och Jon Lindén, Ekkono. Allt på scenen modereras av Linda von Essen-Sylvén.

  Som nämnt smygstartar Stora Leverantörsdagen med seminarier och årskonferens för det strategiska fordonsforskningsprogrammet, FFI, onsdag 16 oktober.

  Seminarierna arrangeras efter lunch och parallellt med FFI-konferensen.

  Det första seminariet är en spaning över trender på USA:s automotivemarknad med fokus på South Carolina, medan det andra är ett seminarium kring komponentmarknaden i USA, Kina och Europa. Det tredje är ett studiebesök hos Smarta fabriker med inriktning på industriell digitalisering.

  Anmälan stängd.