Nyheter från FKG

 • 02 mars, 2020
 • Coronautbrottet ger viktiga insikter om leverantörskedjan

 • De industriella och ekonomiska konsekvenserna av coronavirusets spridning är än så länge oöverskådliga. Redan är det dock klart att man måste tänka om inom flera industrisektorer. Det handlar om att sprida riskerna för eventuella leveransstörningar och inte lägga alla ägg i en och samma korg som det innebär med att ha en leverantör eller en tillverkningsenhet.

  – Något industriellt facit finns ännu inte eftersom vi är mitt i en krishantering. Men en värdefull insikt så här långt är att närproducerat är inte helt fel inom automotive. Prislappen, som kan vara på decimalnivå för komponenter, är inte alltid avgörande när man betraktar helheten, menar FKG:s vd Fredrik Sidahl och refererar bland annat till EU:s tillväxt- och nyindustrialiseringsstrategier för ett starkare, jobbskapande, konkurrenskraftigt samt tillväxtdrivande europeiskt näringsliv.

  – Nu är vi där, dittvingade av ett virus istället för insikten av att bygga konkurrenskraft för framtida tillväxt och därmed underlag för skattefinansierad välfärd. Vi måste ta lärdom av detta, fortsätter Fredrik Sidahl.

  Han berättar att den medlemsenkät som FKG genomfört i veckan visar att åtta av tio responderande medlemmar uppger att de har eller kommer att ha leveranssvårigheter på grund av virusutbrottet i Kina.

  – Det är en tuff tid för alla som arbetar inom supply chain-management, menar Fredrik Sidahl.

  På fredagen medverkade FKG tillsammans med våra tre OEM:er på näringsminister Ibrahim Baylan och utrikeshandelsminster Anna Hallbergs informationsmöte kring coronavirusets konsekvenser för svensk industri.

  På mötet kom indikationer om att läget, ur industriellt och ekonomiskt perspektiv, stabiliserat sig i Kina, medan Europa ligger i farozonen med ett eskalerande utbrott.

  Något klart besked om en snabb lagstiftning kring korttidsarbete kunde inte Ibrahim Baylan ge, utan han hänvisade till att beredningsarbete alltjämt pågår med ett förslag inom kort.

  Näringsministern framhöll vikten och nyttan av en nära dialog mellan industri och politik, det är en dialog som han vill fördjupa.

  Från FKG:s sidan medverkade Peter Bryntesson på mötet med ministrarna. Peter gav leverantörsindustrins syn i frågan samt överlämnade FKG:s senaste enkät.

  Bilden: Utrikeshandelsminster Anna Hallberg och näringsminister Ibrahim Baylan. Foto: Regeringskansliet