Nyheter från FKG

 • 07 februari, 2020
 • Coronaeffekt riskerar drabba hela fordonsindustrin

 • När länken Kina brister i den globala värdekedjan för automotive är läget allvarligt. Sker inte en drastisk förändring av situationen inom några veckor kan konsekvenserna bli omfattande för svensk leverantörs- och fordonsindustri på grund av uteblivna materialleveranser. 

  Det visar den snabbenkät som FKG genomfört under tors- och fredagen bland medlemsföretagen samt de dagliga medlemskontakterna.

  Enligt enkäten har 55 procent av de över 100 svarande leverantörsföretagen verksamhet i Kina. Av dem som har tillverkning i Kina är verksamheten oförändrad hos 42 procent efter det kinesiska nyåret, medan 32 procent uppger att de står stilla. Mer än hälften av dem överväger nu att flytta produktionen temporärt eller helt från Kina.

  FKG:s slutsats av enkäten är att om 4–5 veckor kommer de verkliga konsekvenserna av produktionsbortfallet att synliggöras. Detta kommer förmodligen att ske i form av omfattande produktionsstörningar både bland leverantörer och fordonstillverkare med risk för varsel i sin förlängning.

  Risken är även stor även att reservdelsförsörjningen till eftermarknaden kommer att successivt strypas när komponenter till fordonsproduktion kommer att prioriteras eller när kinesiska eftermarknadsleverantörer inte kan producera.

  Just nu arbetar FKG med att få hela bilden klar för sig. Vi har även framfört krav på politikerna om att påskynda arbetet med att besluta om nya och flexiblare regler för korttidsvecka.

  Här hittar du FKG:s analyser.