Branschsök

Viktoria Swedish ICT AB

Organisationsnummer: 556542-4339

  • Besöksadress:
  • Lindholmspiren 3 A 3TR
  • 417 56 GÖTEBORG
  • Tel: +46 705 266752

Om företaget

Viktoria svenska ICT är en icke-vinstdrivande forskningsinstitut tillägnad möjliggöra hållbar rörlighet genom användning av informations-och kommunikationsteknik (IKT). Det övergripande målet är att bidra till en global utveckling som tar hand om de stora utmaningarna för fordons-och transportsektorn: oljeberoende, olyckor och påverkan på klimat och miljö.

Exempel på produkter

klimat, miljö

Fakta

  • Antal anställda: 46 st
  • Omsättning: 59160 tkr
Tillbaka