Industry Search

Vätterleden Invest AB

Organisationsnummer: 556133-3575

  • Visiting address:
  • Lennart Torstenssonsgatan 5
  • 412 56 GÖTEBORG
  • Tel: +46 31 604950
  • Contact person:
  • Nils Mikael Jönsson

About the company

Vätterledens Invest bedriver en omfattande handels- och industrirörelse där ägandet präglas av en långsiktig utveckling av bolagen. Bolagen är huvudsakligen helägda. Vätterleden tittar kontinuerligt på nya förvärvsobjekt och skäl till nya förvärv kan vara att de passar bra ihop med nuvarande verksamheter, att de befinner sig i generationsskiften, att man har behov av kapital eller helt enkelt har intressanta utvecklingsmöjligheter.

Product examples

investerare, lokaler, industri

Details

  • Number of employees: 8 st
  • Turnover: 2206984 tkr
Go Back