Branschsök

Väcker Consulting AB

Organisationsnummer: 556990-2975

Om företaget

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva projektledning och konsultverksamhet inom industrin, företrädelsevis inom fordon-, verkstad-, medicinteknik- och pappersindustrin, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva värdepappers- och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

Exempel på produkter

Bedriver projektledning och konsultverksamhet inom industrin

Fakta

  • Antal anställda: 3 st
  • Omsättning: 7531 tkr
Tillbaka