Industry Search

Timars Svets & Smide AB

Organisationsnummer: 556352-0872

  • Visiting address:
  • Industrivägen 12
  • 311 32 FALKENBERG
  • Tel: +46 346 715900

About the company

Verkstadsföretag inom hamn och transportindustrin. Inom transportindustrin utförs framförallt service, modifiering, ombyggnader, påbyggnader och överflyttningar på tunga fordon. Men, även nytillverkning av komponenter.

Product examples

service, modifiering, om- påbyggnader

Details

  • Number of employees: 25 st
  • Turnover: 51652 tkr
Go Back