Industry Search

TI Group Automotive Systems AS

Organisationsnummer:

  • Visiting address:
  • Postuttak Oterveien
  • N-2206 KONGSVINGER
  • Tel: +47 62 824400

About the company

TI Automotive fluidbärande Systems Division design och fluid-bärande system som möter de komplexa montering, konstruktion och prestanda utmaningar fordonsindustrin

Product examples

Bromsledningar, bränslerör

Details

  • Turnover: 11348 tkr
Go Back