Branschsök

Technion OY

Organisationsnummer:

  • Besöksadress:
  • PO Box 61
  • FI-21201 MALMÖ

Om företaget

Teknikum är en ledande polymerteknologi grupp i de nordiska länderna, erbjuder lösningar som ger fördelar till kunder över hela världen.

Exempel på produkter

polymerteknik

Fakta

  • Omsättning: 11348 tkr
Tillbaka