Industry Search

SSAB Europe Oy

Organisationsnummer:

  • Visiting address:

About the company

SSAB Europe är en ledande producent av tunnplåts-, grovplåts- och rörprodukter av hög kvalitet. SSAB Europes bearbetningscenter skräddarsyr produkter för kundernas behov. Kunskap om produktionen av höghållfasta stål, i kombination med de mervärdestjänster som våra kunder behöver, gör att SSAB Europe skiljer sig från många andra ståltillverkare.

SSAB Europe ansvarar för tunnplåt, grovplåt och rörprodukter i Europa och ansvarar globalt för fordonssegmentet.

SSAB Europes fokus ligger på hemmamarknaden i Norden och på utvalda tillväxtmarknader i kontinentala Europa, samt internationellt. SSAB Europes huvudsakliga produktionsanläggningar ligger i Brahestad och Tavastehus (Finland) samt i Luleå och Borlänge (Sverige). Produktionen är baserad på integrerade masugnsprocesser. SSAB Europes stålverk har en produktionskapacitet på 4,9 miljoner ton om året.

Product examples

Tunnplåt, grovplåt och rörprodukter

Details

Go Back