Industry Search

SSAB EMEA AB

Organisationsnummer: 556313-7933

  • Visiting address:
  • Järnverket
  • 613 31 OXELÖSUND
  • Tel: +46 8 4545700

About the company

SSAB EMEA är en världsledande producent av kylda stål och avancerade höghållfasta stål. Företaget är också Nordens ledande tillverkare av ordinär tunnplåt. SSAB EMEAs tillverkning sker i Sverige och kunderna finns bl a inom fordonsindustrin över hela världen. Råstål produceras i stålverken i Luleå och Oxelösund. I Oxelösund vidareförädlas stålämnena till grovplåt och i Borlänge produceras tunnplåt från stålämnena som till verkats i Luleå. SSAB EMEA bedriver omfattande forskning för att ligga i framkant när det gäller utveckling av nya stålsorter och applikationer med fokus på lättare och starkare konstruktioner samt minskad miljöpåverkan.

Product examples

Varmvalsad- och kallvalsad tunnplåt, metallbelagd tummplåt, färgbelagd tunnplåt, grovplåt, stålrör, stålämnen

Details

  • Number of employees: 5374 st
  • Turnover: 33266000 tkr
Go Back