Industry Search

SoundRacer AB

Organisationsnummer: 556768-1365

  • Visiting address:
  • Blodboksgatan 24
  • 426 74 VÄSTRA FRÖLUNDA

About the company

System för externt varningsljud för elfordon, AVAS. Egenutvecklade algoritmer för realistiskt motorljud för uppfyllande av UNECE Regulation 138. Uppfyller UNECE Regulation 10 för installation i fordon. Svensk tillverkning av ljudmodulen, ISO-9001 och 14001. IP68 högtalare. CAN interface. Etablerad leverantör av AVAS till fordonsindustrin, bl.a. till fyra tillverkare av el-bussar.

System for external warning sound for electric vehicles, Acoustic Vehicle Alerting System, AVAS. Self-developed algorithms for realistic engine noise for compliance with UNECE Regulation 138. Complies with UNECE Regulation 10 for installation in vehicles. Swedish manufacture of the audio module, ISO-9001 and 14001. IP68 speakers. CAN interface. Established supplier of AVAS to the automotive industry, including to four manufacturers of electric buses.

Product examples

Varningsljud för elfordon.

Details

  • Number of employees: 1 st
  • Turnover: 1200 tkr
Go Back