Branschsök

SoundRacer AB

Organisationsnummer: 556768-1365

Om företaget

System för externt varningsljud för elfordon, AVAS. Egenutvecklade algoritmer för realistiskt motorljud för uppfyllande av UNECE Regulation 138. Uppfyller UNECE Regulation 10 för installation i fordon. Svensk tillverkning av ljudmodulen, ISO-9001 och 14001. IP68 högtalare. CAN interface. Etablerad leverantör av AVAS till fordonsindustrin, bl.a. till fyra tillverkare av el-bussar.

System for external warning sound for electric vehicles, Acoustic Vehicle Alerting System, AVAS. Self-developed algorithms for realistic engine noise for compliance with UNECE Regulation 138. Complies with UNECE Regulation 10 for installation in vehicles. Swedish manufacture of the audio module, ISO-9001 and 14001. IP68 speakers. CAN interface. Established supplier of AVAS to the automotive industry, including to four manufacturers of electric buses.

Exempel på produkter

Varningsljud för elfordon.

Fakta

  • Antal anställda: 1 st
  • Omsättning: 768 tkr
Tillbaka