Industry Search

Södertälje Science Park AB

Organisationsnummer: 559066-0394

About the company

Södertälje Science Park driver och medverkar i ett stort antal projekt som syftar till omställning mot hållbar produktion, inte minst för små och medelstora företag. Vi är även värdar för den nationella noden SuPr (Sustainable Production) för att samla, paketera och sprida all den forskning och kunskap om framtidens produktion på ett sammanhållet sätt.

Details

  • Number of employees: 15 st
  • Turnover: 20000 tkr
Go Back