Industry Search

Semcon Sweden AB

Organisationsnummer: 556555-8193

  • Visiting address:
  • Lindholmsallén 2
  • 417 55 GÖTEBORG
  • Tel: +46 31 7210000

About the company

Semcon är ett globalt teknikutvecklingsföretag verksamt inom områdena produktutveckling och teknikinformation. Koncernen har verksamhet på fler än 40 orter över tre kontinenter med cirka 2 700 medarbetare med lång och djup erfarenhet från många olika utvecklingsintensiva branscher. Semcon hjälper företag att ta fram produkter som ökar försäljningen och stärker konkurrenskraften. Detta sker både genom enskilda uppdrag och projekt där specifika team skapas för att arbeta fram innovativa lösningar för hela produktutvecklingskedjan, från behovsstudier till färdig produkt

Product examples

teknik- , produktutveckling

Details

  • Number of employees: 613 st
  • Turnover: 866452 tkr
Go Back