Branschsök

Semcon Sweden AB

Organisationsnummer: 556555-8193

  • Besöksadress:
  • Lindholmsallén 2
  • 417 55 GÖTEBORG
  • Tel: +46 31 7210000

Om företaget

Semcon är ett globalt teknikutvecklingsföretag verksamt inom områdena produktutveckling och teknikinformation. Koncernen har verksamhet på fler än 40 orter över tre kontinenter med cirka 2 700 medarbetare med lång och djup erfarenhet från många olika utvecklingsintensiva branscher. Semcon hjälper företag att ta fram produkter som ökar försäljningen och stärker konkurrenskraften. Detta sker både genom enskilda uppdrag och projekt där specifika team skapas för att arbeta fram innovativa lösningar för hela produktutvecklingskedjan, från behovsstudier till färdig produkt

Exempel på produkter

teknik- , produktutveckling

Fakta

  • Antal anställda: 613 st
  • Omsättning: 866452 tkr
Tillbaka