Industry Search

S.Y.F Ytservice AB (Svensk Ytbehandlings Förening, SYF)

Organisationsnummer: 556266-5959

About the company

SYF är den kemiska och elektrolytiska ytbehandlingsindustrins branschorganisation.
SYF verkar för att Sverige ska ha en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig ytbehandlingsindustri. Branschen är en viktig länk i den svenska produktionen.

Details

  • Turnover: 1 000 tkr
Go Back