Industry Search

RISE Research Institutes of Sweden AB

Organisationsnummer: 556179-8520

About the company

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden Sveriges forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.

Som ett starkt, oberoende, forskningsinstitut, erbjuder vi ett brett spektrum av spetskompetenser, forsknings- och innovationstjänster och gränsöverskridande affärsområden för SME, industri, akademi och offentlig sektor. I global samverkan möjliggör vi förnyelse och värdeskapande innovationer för ökad konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling

Product examples

Sveriges forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.

Details

  • Number of employees: 2900 st
  • Turnover: - tkr
Go Back