Branschsök

RISE Research Institutes of Sweden AB

Organisationsnummer: 556464-6874

Om företaget

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden Sveriges forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.

Som ett starkt, oberoende, forskningsinstitut, erbjuder vi ett brett spektrum av spetskompetenser, forsknings- och innovationstjänster och gränsöverskridande affärsområden för SME, industri, akademi och offentlig sektor. I global samverkan möjliggör vi förnyelse och värdeskapande innovationer för ökad konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling

Exempel på produkter

Sveriges forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.

Fakta

  • Antal anställda: 2124 st
  • Omsättning: 2553439 tkr
Tillbaka