Industry Search

Swerim AB

Organisationsnummer: 556585-4725

About the company

Swerea KIMAB är ett icke vinstutdelande industriforskningsinstitut som bedriver forskning, utveckling, utbildning och kvalificerade konsulttjänster inom material-, process- och produktionsteknik. Styrkeområden är legerings- och processutveckling för stål och metall, processer och dimensionering vid fogning av komponenter, processer och optimering vid tillverkning av komponenter, provning och prediktering av mekaniska egenskaper, korrosionsprovning och utvärdering av skyddsmetoder mot korrosion i olika miljöer, materialanalys och processövervakning samt skadeanalys och materialval.

Product examples

Industriforskningsinstitut som bedriver forskning, utveckling, utbildning och kvalificerade konsulttjänster inom material-, process- och produktionsteknik.

Details

  • Number of employees: 180 st
  • Turnover: 164038 tkr
Go Back