Branschsök

Rausfoss Technology AS

Organisationsnummer:

Om företaget

Raufoss Technology AS är en full service Tier1 aluminium chassis komponentleverantör , vilket ger fullständig projektledning från idé till serieproduktion av sammansatta produkter, i nära samarbete med partners för tillämpad forskning och prototyper/verktyg från andra aktörer i industriparken på Raufoss. Företagets HQ / Engeneering / försäljning / anläggning i Norge ligger 1h15min från Oslo flygplats. Det finns fabriker i Montreal i Canada och i Suzhou i China for global närvaro, samt samarbetspartner i S.Korea. Huvudsakliga tekniker är SMIDE, BALL JOINTS & EXTRUFORM. Hög innovationsnivå och state-of-the art högautomationsanläggningar finns på alla fabriker.

Exempel på produkter

extruform, smide

Fakta

  • Omsättning: 11348 tkr
Tillbaka