Industry Search

Qualifier Sweden AB

Organisationsnummer: 556984-4185

  • Visiting address:
  • Norra karlsholmsgatan 13
  • 653 42 KARLSTAD

About the company

Qualifier erbjuder en molntjänst för kompetensutveckling bestående av en digital kompetensmatris. Konceptet bygger på att kunden börjar “pulsa” sin kompetensutveckling.

“Gör man lite med en hög frekvens blir det mycket verkstad”

Bland de prominenta kunderna har vi bland annat Volvo VCE i Eskilstuna.

Details

  • Number of employees: 2 st
  • Turnover: 2 000 tkr
Go Back