Industry Search

Mobile Climate Control Sverige AB

Organisationsnummer: 556535-3074

About the company

Mobile Climate Control, som ingår i VBG Group, utvecklar, tillverkar och säljer klimatsystem (HVAC) för den globala buss-, off road- (skog, gruvdrift, jordbruk, materialhantering och anläggningsmaskiner), nyttofordons- och militärindustrin. Årlig försäljning uppgår till 1300 MSEK och antalet anställda är ca 700. Produkterna tillverkas i sex fabriker som finns i Toronto Kanada, Goshen och York USA, Olawa Polen, Ningbo Kina samt Durban Sydafrika. Produkter är konvektorer, värmare, defrostrar, elektroniska styrsystem samt kompletta AC-system.

Product examples

AC, defroster, värmare, elektronik, ventiler, etc

Details

  • Number of employees: 9 st
  • Turnover: 29567 tkr
Go Back